• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy 24H serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradctwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
  węzła autostradowego Szczecin - Dąbie

  Dowiedz się więcej

Obsługa serwisowa kotłowni

Firma Calesco koncentruje się na usługach serwisowych systemów grzewczych. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług uruchomiliśmy system SERWIS 24 h.

Dzięki usługom SERWIS 24 h zapewniamy niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania Państwa instalacji grzewczych oraz szybką reakcję i pomoc w przypadku awarii.

Korzyści wynikające z serwisu to nie tylko niezawodność funkcjonowania instalacji grzewczych i sprawne usuwanie ewentualnych awarii. To również optymalizacja procesów spalania i wymierne korzyści finansowe wynikające z prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczych.

Nawet jednorazowa regulacja palników daje oszczędności w zużyciu paliwa rzędu 4%.

Serwisowane urządzenia :

 • Kotły wodne nisko i wysokotemperaturowe.
 • Kotły parowe nisko i wysokociśnieniowe.
 • Palniki gazowe, olejowe i dwupaliwowe.
 • Kolektory słoneczne.
 • Promienniki podczerwieni.
 • Stacje uzdatniania wody.
 • Instalacje CO i CWU.
 • Instalacje gazowe, olejowe i elektryczne.
 • Automatyka.

Czynności serwisowe:

1. Kotły

 • Czyszczenie komory spalania.
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa. Sprawdzenie kontroli poziomu wody.
 • Sprawdzenie STB i TR.
 • Sprawdzenie ciągu instalacji odprowadzania spalin.

2. Palniki

 • Czyszczenie palników, sprawdzenie elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie stanu automatu palnikowego i siłowników klap.
 • Sprawdzenie stanu wentylatorów, łożysk i czujników ciśnienia.
 • Wykonanie regulacji palników i analizy spalin

3. Instalacje elektryczne

 • Sprawdzenie stanu uziemień ochronnych.
 • Sprawdzenie stanu bezpieczników i wyłączników automatycznych.
 • Wykonanie testów zabezpieczeń różnicowych.
 • Sprawdzenie stanu przewodów, listw zaciskowych, wtyczek i gniazd.

4. Instalacje gazu

 • Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.
 • Sprawdzenie pracy automatyki kontroli szczelności.
 • Sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu.
 • Sprawdzenie stanu armatury gazowej - filtry, reduktory, elektrozawory.
 • Sprawdzenie stanu pracy systemu wykrywania gazu.

5. Instalacja olejowa

 • Sprawdzenie szczelności instalacji olejowej.
 • Sprawdzenie stanu filtrów olejowych.
 • Sprawdzenie stanu magazynu paliw.

6. Instalacja CO i CWU

 • Sprawdzenie instalacji uzupełniania zładu.
 • Sprawdzenie stanu naczyń wzbiorczych, lub pomp stabilizacji.
 • Sprawdzenie stanu wszystkich pomp, filtrów i armatury.
 • Sprawdzenie stanu termometrów, manometrów i odpowietrzników.

7. Kolektory słoneczne.

 • Sprawdzenie automatyki urządzeń.
 • Odpowietrzenie instalacji i uzupełnienie mediów.
 • Badanie jakości nośników ciepła.
 • Sprawdzenie naczyń przeponowych.
 • Sprawdzenie pomp i armatury.

8. Uzdatnianie wody

 • Sprawdzenie automatyki.
 • Uzupełnienie chemikaliów.
 • Badanie wody.

9. Automatyka

 • Wykonanie testu czujników automatyki.
 • Porównanie temperatur rzeczywistych i zadanych.
 • Sprawdzenie nastaw regulatorów - krzywych, obniżeń nocnych, cwu.
 • Sprawdzenie nastaw TR i STB.
 • Sprawdzenie górnych i dolnych ograniczeń temperatur.
 • Sprawdzenie działania ochrony kotłów od zimnego powrotu.
 • Sprawdzenie działania zaworów klapowych.